THORKILD HØYER 

FORSVARSADVOKATER

 

Page created by SLIPSTRÕM.COM

 

Hos os vil du få en effektiv og engageret assistance.

 

Vi har mange års erfaring og tid til din sag.

 

Kontakt os så tidligt som muligt -

vi svarer indenfor 24 timer

 

©2015 - Thorkild Høyer Forsvarsadvokater. Se også Forsvarsadvokat.eu. Alle rettigheder forbeholdes Thorkild Høyer.

SEND OS EN BESKED

KONTOR ADRESSE

Taarbæk Strandvej 36A, 

2930 Klampenborg

THORKILD HØYER

 

+45 2143 4050

th@thorkildhoyer.dk

T

M

KONTAKT OS

Det er meget vigtigt, at der så tidligt som muligt lægges en strategi. Så får du tjek på forløbet og på, hvordan du skal forholde dig. Kontakt os så tidligt som muligt.

 

vi svarer indenfor 24 timer.

 

Tid til dit forsvar?

 

 

Vi har lang erfaring fra adskillige store som små straffesager.

 

HER ses et udpluk AF DISSE.

SAGER

Du kan frit skifte forsvarsadvokat, og vi hjælper dig med processen.  

Enhver, der i Danmark sigtes eller tiltales for en overtrædelse af straffeloven, har krav på at få bistand af en advokat. Og hvad der er meget vigtigt – du må selv vælge den advokat, du ønsker skal repræsentere dig. Udgiften er den samme, hvad enten du selv vælger en advokat eller lader retten beskikke en advokat for dig, da salærer til forsvarere er ens og efter faste takster. Det er altså ikke dyrere at vælge sin egen advokat. Taksten er den samme.

 

Salæret fastsættes af domstolene – og altså ikke af advokaten – på grundlag af tidsforbrug. Pr. 1.1.2020 beregner domstolene et salær på kr. 1.775 excl. moms (kr. 2218,75 inkl. moms) pr. time, som dækker alle udgifter inkl. forberedelse, kontorhold, forsikring, advokatens løn etc.

 

Staten betaler til at begynde med forsvarerer-salæret til forsvareren, så du får ingen regning fra os. Men hvis du ender med at blive dømt, skal du normalt betale sagens omkostninger til staten, dvs. forsvarersalæret, omkostninger til blodprøver, lægererklæringer, DNA- undersøgelser o.lign. Der er mulighed for at få en afdragsordning eller at få eftergivet omkostningerne.

Thorkild Høyer | Forsvarsadvokater er en del af Advokatsamfundet og beskikket af Justitsministeriet i Danmark. CVR-nr.58813117. Ansvarsforsikring er tegnet hos CNA Insurance Compani under policenummer FOR0034 med garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

 

Thorkild Høyer | Forsvarsadvokater er et personligt drevet advokatfirma og benytter ikke lovvalgs- eller værnetingsaftaler.

PRIS

1.

Planlægge strategien for dit forsvar - sammen med dig

 

VI KAN HJÆLPE DIG MED AT:

SOM FORSVARSADVOKATER KAN VI HJÆLPE DIG UNDER HELE SAGENS GANG.

VORES BISTAND

Vi har lang erfaring, vi er specialister i straffesager, og vi ved, at det mest effektive forsvar opnås ved et godt samarbejde mellem forsvarer og klienten.

Straffesagen forløber i tre afsnit:

 

  1. Efterforskningen hos politiet

  2. Retssagen ved domstolene

  3. Fuldbyrdelse, hvis du bliver dømt/erstatning, hvis du bliver frifundet

DIT FORSVAR

Vi kender politiets arbejds- og efterforskningsmetoder indgående, vi kender straffesagens gang, og vi både kan og vil følge din sag helt til dørs.

Vi har lang erfaring, er specialister i straffesager og ved, at det meste effektive forsvar opnås ved et godt samarbejde mellem forsvarer og klient. Hos os vil du få en effektiv og engageret assistance. Vi kender processerne og både kan og vil følge din sag helt til dørs. Thorkild Høyer har møderet for Højesteret.

At blive sigtet eller tiltalt i en straffesag er for de fleste en chokerende oplevelse. Anholdelse, ransagning, ubehagelige afhøringer, varetægts-fængsling eller telefonaflytning…alt det, som man kender fra kriminalbøger og –film. Det bliver alt for pludseligt og brat til virkelighed.


En virkelighed, man må forholde sig til – og som kræver bistand. Det er her, vi som forsvarsadvokater kan træde til og hjælpe dig og din familie sikkert gennem straffesagens forløb.

Tom snak eller realitet? 

En dygtig og erfaren forsvarsadvokat kan være med til at sikre, at det rent faktisk sker.

Det siges, at enhver rimelig tvivl skal komme den tiltalte til gode. 

OM OS

FORSVARSADVOKATER

SÅDAN FORLØBER DIN SAG

 

 

Det er væsentligt både for sagens udfald og din situation undervejs, at der tidligst muligt lægges en strategi for din sag, så du får klarhed over forløbet og ved, hvordan du skal forholde dig.

2. 

Bistå dig til afhøringer hos politiet og ruste dig til afhøringer i retten

3.

 Gennemgå sagens materiale med dig, så vi ved, hvad vi skal forsvare dig imod

4.

 Få foretaget undersøgelser, der kan støtte og styrke dit forsvar

 

5. 

Forsvare dig i retten

 

6.

Sikre, at du får besøg og kontakt med din familile, hvis du varetægtsfængsles

 

7.

Anke dommen, klage og søge erstatning

8.

 Bistå dig under et eventuelt afsoningsforløb, f.eks. med prøveløsladelse eller valg af afsoningssted

 

 

DU HAR KRAV PÅ AT FÅ BISTAND

THORKILD HØYER | FORSVARSADVOKATER

KONTAKTOPLYSNINGER

.

Email skal udfyldes.

Tak for din besked!

 

Vi vender tilbage inden 24 timer.

This field is required.

Skriv en besked...

Navn skal udfyldes. 

Niels Lindvig gået om bord på husbåden Liva

19, 02, 2015

Fra:

Radio 24|syv

Som journalist i Latinamerika har Niels Lindvig i mere end tre årtier oplevet hvordan mennesker i alle afskygninger ofrer alt for at vinde et uafhængigt retsvæsen og social retfærdighed. Værdier, som vi i Danmark opfatter som selvfølgelige – men i en grad, så vi til tider glemmer at kæmpe for deres bevarelse. Derfor er Niels Lindvig gået om bord på husbåden Liva, hvor forsvarsadvokat Thorkild Høyer har været med til at stifte en organisation, som netop arbejder for at menneskerettighederne forbliver levende og ikke blot opfattes som paragraffer og love. Niels Lindvig, Thorkild Høyer

Niels Lindvig gået om bord på husbåden Liva

19, 02, 2015

Fra:

Radio 24|syv

Som journalist i Latinamerika har Niels Lindvig i mere end tre årtier oplevet hvordan mennesker i alle afskygninger ofrer alt for at vinde et uafhængigt retsvæsen og social retfærdighed. Værdier, som vi i Danmark opfatter som selvfølgelige – men i en grad, så vi til tider glemmer at kæmpe for deres bevarelse. Derfor er Niels Lindvig gået om bord på husbåden Liva, hvor forsvarsadvokat Thorkild Høyer har været med til at stifte en organisation, som netop arbejder for at menneskerettighederne forbliver levende og ikke blot opfattes som paragraffer og love. Niels Lindvig, Thorkild Høyer

Niels Lindvig gået om bord på husbåden Liva

19, 02, 2015

Fra:

Radio 24|syv

Som journalist i Latinamerika har Niels Lindvig i mere end tre årtier oplevet hvordan mennesker i alle afskygninger ofrer alt for at vinde et uafhængigt retsvæsen og social retfærdighed. Værdier, som vi i Danmark opfatter som selvfølgelige – men i en grad, så vi til tider glemmer at kæmpe for deres bevarelse. Derfor er Niels Lindvig gået om bord på husbåden Liva, hvor forsvarsadvokat Thorkild Høyer har været med til at stifte en organisation, som netop arbejder for at menneskerettighederne forbliver levende og ikke blot opfattes som paragraffer og love. Niels Lindvig, Thorkild Høyer

Forsvar for et retfærdigt samfund

10, 12, 2014

Fra:

Berlingske Tidende

Portræt af Thorkild Høyer i Berlinske tidende.

Forsvarsadvokat uden fordomme

10, 12, 2014

Fra:

kristeligt dagblad

Portræt i Kristeligt Dagblad.

"Mohammed slår pga. ære, mens Jens er voldelig"

17, 12, 2014

 

Fra:

Radio 24|syv

Hvorfor denne forskel? Hvorfor fokuserer vi ikke bare på sagens kerne: nemlig vold mod kvinder? Over halvdelen af danskerne har nu fået nok af den hårde tone i udlændingedebatten, men er forargelsen af de hårde meldinger nok til at påvirke, hvor danskerne vil sætte deres kryds næste gang? Endelig kigger udenrigsminister Martin Lidegaard forbi....til en snak om Danmarks nye linie i udenrigspolitikken, som kører efter devisen: “min fjendes fjende nu er min ven”. Har vi ingen skrupler, når vi samarbejder med regimer, som står bag tortur og krænkelse af menneskerettigheder? 

Thorkild hos Ditte Okman og Karen Straarup

15, 02, 2014

 

Fra:

Radio 24|syv

Hver lørdag sætter Ditte Okman og Karen Straarup sig til bords med en mand, der sammen med Selskabet vil kigge på ugen der er gået. De zoomer ind og ud på tilværelsens meget store og besynderligt små spørgsmål, debatterer, konfronterer og kradser sig ind under huden på deres mandlige gæst. Medvirkende i udsendelsen: Thorkild Høyer, advokat. Hans Henrik Schmidt, driftsleder i Helsingør Svømmehal. Helena Blach Lavrsen, tidligere curling-kaptajn.Værter: Karen Straarup og Ditte Okman

Bashy's Corner om Mansour-sagen

01, 07, 2014

 

Fra:

kanal københavn

Se Bashy’s Corner på Kanal København med advokat Thorkild Høyer

Dokumentar: "Med Døden til Følge"

2010

 

Fra:

DR DOKUMENTAR

Dokumentarfilmen har været vist på DR. Den eneste film om en virkelig retssag, der nogensinde er lavet i Danmark. Thorkild Høyer var forsvarer i sagen.

NYHEDER

NYHEDER FRA THORKILD HØYER | FORSVARSADVOKATER

SAMURAI-SAGEN

   drab 

 

Tiltalte var sigtet for drab. I Retten i Roskilde blev den 46-årige dog kun dømt for uagtsomt manddrab.

 

Sagen blev fulgt af et dokumentar hold og giver et exceptionelt indblik i straffesagens gang. Det er den eneste danske film om en virkelig straffesag.

 

Se dokumentaren: “Med Døden til Følge"

MANSOUR-SAGEN

   terror / udvisning 

 

Tiltalte var sigtet for terrorvirksomhed ved at have foretaget en række udgivelser på facebook og internettet i øvrigt. Han blev som den første nogensinde i Landsretten fradømt sit danske statsborgerskab og desuden udvist. Sagen vil senere blive prøvet for Højesteret.

 

COP15-SAGEN

   frihedsberøvelse 

 

De tiltalte var med til at organisere en demonstration til støtte for effektiv klimapolitik. Demonstrationen udviklede sig og de blev dømt for bl.a. vold mod tjenestemænd og grov gadeuorden. Et eksempel på, at man kan have historiens dom med sig, men rettens dom mod sig.

 

FIGHTERS + LOVERS  

   frihedsberøvelse 

 

En gruppe aktivister udfordrede terrorlovgivningen. Var det i orden at støtte humanitære formål hos organisationer, der var optaget på terrorlisterne? Retterne, inkl. Højesteret sagde nej, omend Højesteret gjorde dommen betinget henset til lovgivningens uklarhed. Har folketinget siden gjort loven mere klar? Nej.

 

BLEKINGEGADE SAGEN

   drab / røveri 

 

Blekingegade-sagen er en af de mest omtalte sager i dansk retshistorie. Retsagen mod de syv anklagede fandt sted ved et nævningeting i Østre Landsret i september 1990 med domsfældelse i maj 1991.

 

Det lykkedes ikke politiet at føre bevis for drabsmandens identitet, og heller ikke at bevise, at der blev skudt mod betjenten med forsæt til at dræbe ham. Desuden kunne det ikke bevises, at de øvrige tiltalte havde viden om eller accepteret, at han skød mod betjenten. Derfor var det heller ikke muligt at få alle deltagerne dømt for drab. Røverne blev alene dømt for røveri af særlig farlig karakter.

 

PKK-Sagen

   terror / udvisning 

 

En halv snes kurdiske familiefædre blev tiltalt for terrorfinansiering ved at samle penge ind til en kurdisk TV kanal. De blev alle pure frifundet i byretten. Sagen verserer nu for landsretten, der forventes at afsige dom i juni 2016.

 

Vi har lang erfaring fra adskillige store som små straffesager.

EDIT THIS TEXT BLOCK.

 

THORKILD HØYER: Forsvarsadvokat (H)

Advokat siden 1976. Thorkild Høyer har møderet for Højesteret og har betydelig erfaring med både dansk og international strafferet. Har været forsvarer i adskillige store som små straffesager om bl.a. økonomisk kriminalitet, våben, narkotika, drab, terror og røveri.

Han opfylder en række tillidserhverv som bl.a. formand for bestyrelsen i Levende Menneskerettigheder. Han fik i 2018 Menneskerettighedsprisen af Rådet for Menneskerettigheder.

Kontakt Thorkild Høyer:Telefon: +45 21434050 Mail: th@thorkildhoyer.dk